Bank Muamalat 1Malaysia
 
   
i-Muamalat: Login to our Online Banking
 
Ar Rahnu
Will Writing
Click on the list below to see more Ar Rahnu information:

  Kelayakan Pemohon

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan permastautin tetap berumur 18 tahun ke atas.
Tidak muflis.

  Had Gadaian

Pinjaman maksimum sehingga 80% daripada nilai semasa barang kemas (nilai marhun) atau RM 100,000.00 bagi setiap pelanggan (RM25K bagi setiap Surat Akuan Gadaian).
Pinjaman minimum adalah RM250.00 bagi setiap satu jenis barangan gadaian.

  Tempoh Gadaian

Tempoh gadaian pertama ialah 6 bulan, dan boleh dilanjutkan selama 3 bulan sebanyak 4 kali tertakluk k kepada penyelesaian upah simpan terdahulu.

  Jenis Barang Gadaian

STANDARD EMAS

BARANG KEMAS

* JONGKONG EMAS / SYILING EMAS

999 (24K)

950 (23K)

916 (22K)

875 (21K)

X

835 (20K)

X

750 (18K)

X
Jongkong emas/syiling emas yang mengikut mutu 916, 950 dan 999.

  Bayaran Ansuran

Pembayaran upah simpan dan pinjaman boleh dibuat secara ansuran di mana-mana cawangan, mesin ATM, CDM dan Perbankan Internet

    Kadar Upah Simpan

Nilai Emas
Upah Simpan Bulanan (Setiap RM100 Nilai Emas)
RM320 – RM1,000
RM0.65
RM1,001 – RM5,000
RM0.75
>RM5,001
RM0.85

  Penebusan Gadaian

Penebusan gadaian boleh dibuat secara berperingkat atau sepenuhnya sebelum atau pada tarikh matang

  Cara Memohon

Borang pemohonan Ar-Rahnu.
MyKad dan barang gadaian.

  Kelebihan

 
Produk yang mematuhi garis panduan syariah.
 
Bebas dari unsur Riba dan Gharar
  Upah simpan yang rendah.
  Had pinjaman yang tinggi
  Semua urusan dilakukan di hadapan pelanggan di dalam sebuah bilik khas
  Cepat, mudah dan selamat
 
Servis cucian emas yang rendah ditawarkan kepada pelanggan Ar-Rahnu Muamalat

  Pengiraan Upah Simpan Muamalat Ar-Rahnu BERBANDING Pajak Gadai Konvensional

Nilai Marhun
:
RM1,000.00
Pinjaman (80%)
:
RM800.00
Tempoh
:
6 Bulan

Muamalat Ar-Rahnu
Pajak Gadai Konvensional
RM1,000.00 x 0.65/100 x 6 bulan = RM39.00
RM1,000.00 x 2% x 6 bulan = RM120.00
           Nota: Ini adalah illustrasi pengiraan sahaja.

BANTUAN & FAQS :

1) Apakah kelayakan seseorang yang ingin menggadai?
-
Warganegara Malaysia dan Pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas
-
Tidak muflis

2) Apakah jenis emas yang diterima untuk gadaian?
-
Barangan kemas yang diperbuat daripada emas (tanpa batu permata) yang mengikut mutu 750, 835, 875, 916, 950 dan 999
-
Jongkong emas/syiling emas yang mengikut mutu 916, 950 dan 999

3) Berapa kadar upah simpan yang dikenakan?
-
Kadar upah simpan bulanan :

Nilai Emas
Upah Simpan Bulanan (Setiap RM100 Nilai Emas)
RM320-RM1,000
RM0.65
RM1,001– RM5,000
RM0.75
>RM5,001
RM0.85


4) Bagaimanakah cara pembayaran balik pinjaman?
-
Pembayaran balik pinjaman boleh dibuat secara ansuran atau sekaligus sebelum atau pada tarikh matang.

5) Adakah Ar-Rahnu Muamalat menerima bayaran balik menggunakan kad kredit/debit atau cek?
-
Tidak kami hanya menerima bayaran tunai sahaja dan pembayaran upah simpan dan pinjaman boleh dibuat secara ansuran di mana-mana cawangan, mesin ATM, CDM dan Perbankan Internet

6) Bagaimanakah saya akan menerima pinjaman/wang hasil dari gadaian?
-
Pinjaman dari hasil gadaian akan dikreditkan terus ke dalam akaun semasa/simpanan di BMMB peminjam dan pengeluaran pinjaman boleh dibuat secara tunai di kaunter/ATM.

7) Berapa lamakah tempoh pinjaman barang yang digadai?
-

Tempoh gadaian pertama ialah 6 bulan, dan boleh dilanjutkan selama 3 bulan sebanyak 4 kali tertakluk kepada penyelesaian upah simpan terdahulu.


8) Berapa had pinjaman bagi seorang pelanggan?
-
Margin pinjaman adalah 80% daripada nilai semasa barang kemas / jongkong emas / syiling emas (nilai marhun).
-
Jumlah minimum pinjaman adalah RM250 bagi setiap transaksi dan berdasarkan kombinasi jumlah bilangan Jongkong Emas / Syiling Emas.
-
Pinjaman maksimum adalah RM100,000.00 bagi setiap pelanggan (RM25K bagi setiap Surat Akuan Gadaian).

9) Apakah yang perlu dilakukan sekiranya Surat Akuan Gadaian (SAG) pelanggan hilang?
-
Aduan perlu dibuat segera oleh penggadai (wakil tidak dibenarkan) di cawangan Ar-Rahnu Muamalat di mana gadaian dibuat.
-
Penggadai dikehendaki mengisi Borang Aduan Surat Gadaian Hilang dan hendaklah membuat pembayaran Setem Hasil RM10.00 (kos ditanggung oleh pelanggan).
-
Pelanggan perlu datang semula ke cawangan Ar-Rahnu Muamalat bersama dokumen di atas bagi mendapatkan salinan Surat Akuan Gadaian.
-
Penalti sebanyak RM5.00 akan dikenakan bagi setiap salinan SAG yang dikeluarkan.

10) Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan salinan Surat Akuan Gadaian?
-
Serta merta jika kesemua dokumen telah dilengkap seperti yang dinyatakan diatas.

11) Apakah yang berlaku sekiranya penggadai tidak menebus barang gadaian selepas 9 bulan?
-
Barang gadaian akan ditender sekiranya tiada sebarang bayaran upah simpan dan pinjaman dibuat dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak Bank.

12) Jika barangan yang ditender mempunyai baki, adakah pelanggan boleh menuntut baki tersebut?
-
Ya. Baki dari tender akan dipulangkan kepada pelanggan dengan mengkreditkan lebihan tersebut kedalam akaun semasa/simpanan pelanggan setelah ditolak kos yang terlibat.

13) Siapakah yang boleh dihubungi untuk pertanyaan lanjut?
-
Pelanggan boleh mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan Ar-Rahnu Muamalat dengan menghubungi cawangan Ar-Rahnu BMMB yang berdekatan.

PDF icon

BACK TO TOP Back to top